హైదరాబాద్ హౌస్ ఇస్తరా.. ఏపీ భవన్ ఇస్తరా..?

తెలంగాణ ఏర్పడ్డంక ఏపీ భవన్ ను ఇండియన్ తెలంగాణ భవన్ గా పేరు మార్చి కొత్త రాష్ట్రానికి అప్పగిసిస్తరా లేక సీమాంధ్ర రాష్ట్రానికి అప్పగిస్తరా? ఒకవేళ ఏపీ భవన్ ను సీమాంధ్ర వాళ్లకు ఇస్తే మా నిజాం రాజు కట్టించిన హైదరాబాద్ హౌస్ ను తెలంగాణకు అప్పగించాలి.

ఎందుకంటే  నిజాం డిల్లీలో తన రాయబారి కార్యాలయం కోసం..1928లో 36 గదులతో హైదరాబాద్ హౌస్ నిర్మించారు. ఇప్పుడు  భారత ప్రభుత్వం ఫారెన్ గెస్ట్ ల కోసం హైదరాబాద్ హౌస్ ను వినియోగిస్తుంది. 1956లో ఏపీ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డంక  హైదరాబాద్ హౌస్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని…  పక్కన ఉన్న స్థలంలో ఏపీ భవన్ ను నిర్మించారు… ఏపీ భవన్ కట్టిన జాగ కూడా నిజాం నవాబుదే..

సో తెలంగాణకు హైదరాబాద్ హౌస్ ఇస్తరా? ఏపీ భవన్ ఇస్తరా? కేంద్రప్రభుత్మే తేల్చుకోవాలి.

పిల్లపుట్టక ముందే కుల్ల కుట్టినట్టున్నది కదా? కాంగ్రెస్ నేతలు తెలంగాణ సంబరాలు చేస్తమనడం.. కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చేసిందని సభలు పెట్టాలని డేట్ ఫిక్స్ చేయడం కూడా ఇట్లనే ఉన్నది.    పంపకాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలె కదా.. అందుకే ఒక్కొక్కటి గుర్తు చేసుకుందం..

 

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.