హెచ్ఎంటీవీ ఎండీ, సీఈవో పదవులకు రామచంద్రమూర్తి రిజైన్

రామచంద్రమూర్తి గారు హెచ్ఎంటీవీ ఎండీ, సీఈవో పదవులకు రిజైన్ చేసిన్రు.  ఇక మీదట చీఫ్ ఎడిటర్ గా మాత్రమే కొనసాగనున్నరు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాధ్యతలు హన్మంతరావు (గుంటూరు) చూసుకుంటరని మూర్తిగారు ప్రకటించిన్రు..

చానల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సగం గుంటూరు నుంచి పూర్తి గుంటూరు మారిందని తెలంగాణ జర్నలిస్టులు చర్చించుకుంటున్నరు. తెలంగాణవారికి అప్పగిస్తే బాగుండేదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్నది.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.