హెచ్ఎంటీవీలో తీసివేతల పర్వం

హెచ్ఎంటీవీలో తీసివేతల పర్వం కొనసాగుతుంది. కెమెరామెన్లను, సీనియర్ జర్నలిస్టులను రిజైన్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నరు. కాస్ట్ కటింగ్ పేరుతో అడ్డగోలు తీసివేతలకు పాల్పడుతున్నరు. మరిన్ని తొలగింపులు తప్పవని సంకేతాలిస్తున్నరు. ఉన్నఫలంగా జర్నలిస్టులను రోడ్డు మీద పడేయడం దుర్మార్గం.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.