సోనియమ్మా..! మా కడుపుకోత ఆలకించు

 

cut

మా బిడ్డల ప్రాణాలు దాసుకున్నావు..
నీ ఒడి బరువైతలేదా?
– సత్యాక్షిగహ వేదిక నుంచి ప్రశ్నించిన
తెలంగాణ అమరుల కుటుంబాలు
తెలంగాణ సంసద్ యాత్ర సత్యాక్షిగహ దీక్ష ప్రాంగణంలో మంగళవారం కొన్నిక్షణాల పాటు నిశ్శబ్దం అలుముకుంది! అందరి గుండెల్లో గూడుకట్టుకున్న అమరుల జ్ఞాపకాలు బయటకొచ్చాయి! ప్రజల ఆకాంక్ష కోసం ప్రాణాలర్పించిన వెయ్యిమంది కుటుంబాల గాథలు యాదికొచ్చి ప్రతిఒక్కరి కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి. ఈ దృశ్యం దీక్ష ప్రాంగణానికి తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబసభ్యుల రావడంతో కనిపించింది. దీక్షా వేదిక నుంచి తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబసభ్యులను కేంద్రాన్ని నిలదీశారు. ‘సోనియమ్మా.. మా కడుపుకోత ఆలకించు’ అని సూచించారు. ‘సోనియమ్మా… మా పిల్లల ప్రాణాలను దాసుకున్నవు… నీ ఒడి బరువైతలేదా..?’ అంటూ చిర్ర జీవన్‌కుమార్ తల్లి లక్ష్మమ్మ రోదించడం అందరినీ కంట తడిపెట్టించింది. ‘రేణుకా చౌదరీ..! నీవు యాడున్నవ్? తెలంగాణ కోసం మా పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే రోగాలు వచ్చి చనిపోయారన్నావు.. మేము ఢిల్లీ వచ్చాం.. నువ్వు రా..!’ అంటూ అమరుడు శ్రీకాంతచారి తండ్రి వెంకటాచారి పుత్రశోకంతో మండిపడ్డారు.

This entry was posted in TELANGANA NEWS, Top Stories.

Comments are closed.