సెక్యులర్‌ ముసుగులో ఎందుకు మేధావి కలరింగ్‌?

ఎవడున్నాడీ లోకంలో.. ప్రాంతీయ పక్షపాతి కానివాడు.

నువ్వెవరంటే..
నేను విశ్వమానవుడినని చెప్పగలిగే ధీరుడు.
కులమో, మతమో..
ఇజమో.. గిజమో…
ఒక చట్రంలో చిక్కని వాడెవ్వడు..

ఐనా మన పిచ్చి గానీ..
ముస్లింలకు అల్లా.. క్రైస్తవులకు జీసస్‌.. హిందువులకు రాముడో , కృష్ణుడో మరో ముక్కోటిదేవతలో..
దేవుళ్లే..
సర్వాంతర్యాములు.. కానీ సకల జనుల వాళ్లు కాదు కదా?
ప్రాంతీయంగా, మత , కులపరంగానో ఆరాధింపబడుతున్న వాళ్లే కదా..?
ఇంకెందుకు..
ఈ సెక్యూలర్‌ ముసుగులో తన్నులాట..
మేధావుల కలరింగ్‌లో విశాల హృదయత..

-అజయ్‌

This entry was posted in POEMS.

Comments are closed.