సీమాంధ్ర సాంగ్ (వీ6)

This entry was posted in VIDEOS.

One Response to సీమాంధ్ర సాంగ్ (వీ6)

  1. srikanth teja from dubai says:

    ma gadda mida puttina prathi vadu patatho bandam unnavade … me patalu atalu chusthe sabha la ledu miku adi atavidupu , iela aina miku selavulu dorukuthunnai enjoy cheyandi jai telangana .