సీమాంధ్ర మీడియాకు సిగ్గులేదు.. ఈనాడు పత్రికకు ఇజ్జతిలేదు

సీమాంధ్ర పత్రికల పైత్యం పరాకాష్టన్నరకు చేరినయి.. ఏం రాస్తున్నయో ఏం చేస్తున్నయో ఆ పత్రికల యాజమాన్యాలకే అర్థమైతలేదు. ఈనాడు, సాక్షి, ఆంధ్ర జ్యోతి, సూర్య, ప్రభ, ప్రజాశక్తి పత్రికలైతే పచ్చి అబద్దాలను రాస్తున్నయి. ఓ పత్రికతను రాసిండు కదా అంటే భీమవరంలో లక్ష మందితో కోటి గర్జన..?  లక్షమందితో కోటి గర్జనేంది?

ఈనాడైతే మరీ టూ మచ్ చేస్తున్నది. రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోతే సమైక్యాంధ్ర కోసం ప్రాణాలర్పించారని రాసిండు. ఆటో బోల్తాపడి చస్తే సమైక్యాంధ్ర కోసం చనిపోయిండని రాసిన్రు. ఎన్నడూలేనిది విజయమ్మ, జగన్ దీక్షలను బ్యానర్ ఐటెంలు పెట్టిండు. సమైక్యాంధ్ర కోసం జగన్ ను సైతం నెత్తికెత్తుకున్నడు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.