సీనియర్ జర్నలిస్టు డి.సీతారాం కన్నుమూత

నల్లగొండ జిల్లా హుజుర్‌నగర్‌కు చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్టు ధర్మవరపు సీతారాం ఇకలేరు. ఆయన ఇవాళ కన్నుమూసిన్రు. సీతారాం దిహన్స్ ఇండియా కాలమిస్టుగా, ఏఎస్‌ఐ ఎడిటోరియల్ చీఫ్‌గా పనిచేశారు.పూర్తి డిటేల్స్ సీతారాం శిశ్యుడు రాసిన ఈ ఆర్టికల్ లో చూడొచ్చు.

Dharmavarapu Sitaram (D. Sitaram), 87, is non-descript. The more you know of him, you will discover that he is an intrepid. Without formal schooling, he strayed into journalism in his teens (17) as a cub-reporter with ‘Hyderabad Bulletin’ and went on to survive in the hazardous profession, working as a staffer or retainer for many newspapers, including The StatesmanEconomic Times and Patriot and weeklies like Link and news-wires such as United Press of India (UPI) and United News of India (UNI).
Even after five decades of service and post-retirement, the veteran journalist continues his association with the print media by contributing to a leading English daily and language newspapers in the Deccan city of Hyderabad.
During his illustrious career, Mr Sitaram was known to be a stormy petrel as he would not bend or crawl to the powers that be. He was a bit of a thorn to successive governments in the state, especially under the then Congress chief ministers Neelam Sanjeeva Reddy and Kasu Brahmananda Reddy, as he would not compromise on truth, facts or objectivity.
Hence, it was not surprising that an insecure government forced the agency management to shunt Mr Sitaram out of Hyderabad in mid-60s, which saw him, one fine morning, in Calcutta (Kolkata). It was a blessing in disguise as opportunities unfolded. He also had a stint in Europe and held top posts in New Delhi and Madras (Chennai) in UNI.
Though Mr Sitaram launched in his own newspaper (The Skyline), in the mid-70s, ostensibly to settle scores with the government that sought to persecute him, he burnt his fingers in the process. Incidentally, it was the Emergency period in the country.
Journalists the world over suffer from jealousies and relish rival’s predicament. Yet Mr Sitaram enjoys that kind of suffering. Due to budgetary constraints and mis-management, his English daily suffered a natural death. As fallout, he switched over from a four-wheeler to a two-wheeler for commuting and bid farewell to club life.
Journalists don’t die. They just fade into oblivion. Mr Sitaram’s approach was one of freedom and contentment.
This entry was posted in MEDIA MUCHATLU.

Comments are closed.