సమైక్య ఉద్యమాన్ని నెత్తినెత్తుకున్న హెచ్ఎంటీవీ సీమాంధ్ర బ్యాచ్

అన్ని ఆంధ్రా చానళ్లతో పాటు హెచ్ఎంటీవీ సీమాంధ్ర రిపోర్టర్లు కూడా సమైక్యవాదాన్ని నెత్తినెత్తుకున్నరు. ఏపీఎన్జీవోలు ఏం మాట్లాడాలన్నది కూడా వైజాగ్ రిపోర్టర్ శశాంక్ మోహన్ శాస్త్రి లైవ్ లోనే చెప్తున్నడు. మరీ ఇంత ఓవరాక్షన్ పనికిరాదు. మిగతా రిపోర్టర్లు కూడా ఇదే తంతు.. డెస్క్ బ్యాచ్ కూడా వాస్తవదూరంగా సీమాంధ్ర వార్తలను ప్రసారం చేస్తున్నరు.

This entry was posted in CRIME NEWS.

Comments are closed.