షర్మిల తెలివి

(పోరుతెలంగాణ శ్రీనివాస్‌)

రాజశేఖర్‌రెడ్డి తెలంగాణ కోసం పరితపించేవాడట. అందుకే పోలవరం కడ్తున్నడట. పోలవరం కడితే తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుండట. పాలమూరులో షర్మిల  స్పీచ్‌ ఇది. ఈమెకు పోలవరం ఎవరికోసం కడ్తున్నరో తెలియదు. పోలవరం వల్ల తెలంగాణ మునిగిపోతదని తెలియదు. ఈమె నేతట. ఇంకా వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి చనిపోయిన ప్పుడు తెలంగాణవాళ్లే ఎక్కువ చనిపోయిన్రట. తెలంగాణ వాళ్లు ఎక్కువగా చనిపోవడం షర్మిలకు గర్వంగా ఉందట. ప్రజలు చస్తే గర్వంగా ఉండటమేంటి నీ షాడిజం కాకపోతే. ఎంతైనా ఫ్యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కదా. రక్తపు కూడే ఇష్టం. జగన్‌ వదిలిన షర్మిల బాణం ప్రజల చెవులకు తూట్లు పొడుస్తున్నది.

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.