వెల్కం డిగ్గీరాజా

దిగ్విజయ్ సింగ్ వెల్కం టు తెలంగాణ స్టేట్.. రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నయి. తెలంగాణ బిల్లు అసెంబ్లీకి వస్తున్నది.  ఈ సమయంలో ఎగస్ట్రాలు చేస్తున్న సీమాంధ్ర నేతలు తోకలు కత్తిరించడానికి రేపు దిగ్విజయ్ తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ కు వస్తున్నడు. నువ్వే సీమాంధ్ర నేతలకు కరెక్ట్ మొగుడివి. వెల్కం డిగ్గీరాజా..

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.