రాష్ట్ర ఖజానా నీ అబ్బ జాగీరా సీల్డ్ కవర్ సీఎం

(పోరుతెలంగాణ శ్రీనివాస్): తెలంగాణకు ఒక్కరూపాయి కూడా ఇవ్వం, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, రాసుకోండంటూ సీల్డ్ కవర్ సీఎం  కావరంతో మాట్లాడిండు.  మీ చిత్తూరుకు నిధులిస్తవ్, ఆంధ్రాకిస్తవ్, సీమ కిస్తవ్.. తెలంగాణకు ఇవ్వనంటవా? మిస్టర్ నీ ఇంట్లకెళ్లి ఏమన్నా తెలంగాణకు పైసలిస్తున్నవా? రాష్ట్ర ఖజానా నీ అబ్బ సొత్తా? మేము కట్టిన పన్నులతోటే మీ పాలన నడుస్తుందని మరిచిపోయినవా? సీల్డ్ కవర్ నాలెడ్జ్ తో మాట్లాడకు సీఎం. నువ్వెవడివయా తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వననడానికి.    తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయంపై నిలదీసిన హరీష్ ను వీధిరౌడీతో పోలుస్తవా? సమాధానం చెప్పచేతకాకపోతే మూసుకుని  కూర్చోవాలె. అసెంబ్లీలో రౌడీలా నువ్వే బిహేవ్ చేసినవ్.  హరీష్ మాట్లాడిన భాషలో తప్పేమున్నది. తెలుగే మాట్లాడరాని నువ్వు తెలంగాణ భాషను, యాసను హేళన చేస్తవా.

 

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.