రాష్ట్రానికి మరో 30 కంపెనీల సాయుధ బలగాలు

కేంద్రప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి అదనంగా 30 కంపెనీల సాయుధ బలగాలను తరలించింది. ఇప్పటికే 45 కంపెనీల బలగాలు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

This entry was posted in TELANGANA NEWS.

Comments are closed.