రాయల తెలంగాణ అంటే రణమే-టీఎన్ఎఫ్

అడిగింది ఇవ్వకుండా తెలంగాణకు రాయల తోక తగిలించడమేంటని తెలంగాణ నెటిజన్స్ ఫోరం మండిపడింది. రాయల తెలంగాణ అంటే మరో సమరానికి సిద్ధమవుతమని చెప్పింది. ఆంక్షలులేని హైదరాబాద్ తో పాటు పదిజిల్లాల తెలంగాణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసిన్రు. బెంగళూరు లోని కబ్బన్ పార్కులో శనివారం తెలంగాణ నెటిజన్స్ ఫోరం మీటింగ్ జరిగింది. తెలంగాణ పునర్ నిర్మాణంలో పాలుపంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నరు. సమావేశంలో ఐటీ, మెడికల్ , ఏరోస్పేస్, విద్యార్థులు, వివిధ రంగాలకు చెందిన తెలంగాణ వాదులు మీటింగ్ లో పాల్గొన్నరు.
This entry was posted in TELANGANA NEWS.

Comments are closed.