మోడీకి బ్రిటన్ ప్రభుత్వ ఆహ్వానం

లండన్: గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్రమోడీకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి ఆహ్వానం లభించింది. ఆ దేశంలోని రెండు ప్రధాన పార్టీల భారతీయ విభాగాలు ఈ దశగా చోరువ చూపడం విశేషం. అధునిక భారత దేశ భవిష్యత్తు గురించి బ్రిటన్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్‌లో ప్రసంగించవలసిందిగా నరేంద్రమోడికి ఆహ్వానం లభించింది. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, పలువురు భావిస్తున్న ప్రధాని అభ్యర్థిగా మోడీ ఏం మాట్లాడుతూడో వినాలన్న ఆసక్తి అందరికి ఉంటుందని భావిస్తున్నామని లేబర్ పార్టీ ఎంపీ పేర్కొన్నారు.

This entry was posted in NATIONAL NEWS.

Comments are closed.