మామ్ చివరి కక్ష్య మార్పు సక్సెస్

భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్(మామ్) చివరి కక్ష్య మార్పు ప్రయత్నం విజయవంతంగా పూర్తయింది. శనివారం తెల్లవారుజామున 1.27గంటలకు ఉపక్షిగహంలోని మోటార్లను 243.5 సెకన్లపాటు మండించడం ద్వారా ప్రస్తుతం భూమికి 1,18,000 కిలోమీటర్ల దూరం(అపోజీ) లో ఉన్న మామ్ కక్ష్యను 1,92, 874 కిలోమీటర్లకు పెంచారు. భూకక్ష్యకు సంబంధించినంత వరకు ఇదే చివరి కక్ష్యమార్పిడి. ఆ తరువాత మామ్ డిసెంబర్ 1 తెల్లవారుజామున 12.42 గంటలకు మార్స్ ట్రాజెక్టరీ కక్ష్యలోకి ప్రవేశిస్తుంది. 300 రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణం అనంతరం మామ్ అరుణక్షిగహ కక్ష్యలోకి ప్రవేశించనుంది

This entry was posted in NATIONAL NEWS.

Comments are closed.