మరో కొత్త తెలుగు చానల్

టీవీ8 పేరుతో కొత్త చానల్ వస్తున్నది. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కంభాలపల్లి కృష్ణ   ఈ  ఈ చానల్ లో చేరినట్టు సమాచారం.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.