పండగ చేసుకుంటున్న తెలుగు చానళ్లు, పత్రికలు

తెలుగు చానళ్లకు, పత్రికలకు పండగే పండగ.. ఒక్క చానల్ కూడా మామూల వార్తలు చూపెట్టడం లేదు. అన్ని పెయిడ్ న్యూసే.. ప్రచారమైనా.. పరామర్శలైనా.. ఇంటర్వ్యూలైనా, ఫేస్ టు ఫేస్ అయినా.. ఆఖరికి మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎనలైజ్ కు కూడా పేమెంట్ ఇచ్చినోళ్లనే పిలుస్తున్నరు. రేటింగ్ లో ఫస్టున్న చానల్ నుంచి రేటింగ్ లో లాస్ట్ ఉన్న చానళ్ల వరకు అన్నీ పెయిడ్ న్యూసే ప్రసారం చేస్తున్నయి. ఇక న్యూస్ పేపర్లయితే టాబ్లాయిడ్ (జిల్లా పేజీ) నుంచి మెయిన్ పేజీ దాకా అంతా పెయిడ్ న్యూసే. జిల్లా పేజీలు పూర్తిగా పెయిడ్ వార్తలతో నిండిపోతున్నయి

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.