నెత్తుటిలో సగం….

ఆకు చెప్పులేసుకొని

నాలుగు రొట్టె ముక్కలు
మూటగట్టి
సరిహద్దు ముళ్ళకంచెలు
దాటి, యవ్వనాన్ని
ఎడారి ఇసుకలో
నెత్తుటి దోసిల్లతో
పారబోస్తున్న
వాడి కనుగుడ్లలో
దాగిన నీటి చెలిమె
చూశావా??

పుట్టిన గడ్డపై
నక్కి నక్కి బతకాల్సిన
దైన్యాన్ని
గట్టిగా చప్పట్లు చరిచి
ఆనందాన్ని
బిగ్గరగా పాడలేనితనాన్ని
ఏనాడైనా విన్నవా??

వాడినిక్కడ నుండి
తరుముతున్నది
నువ్వూ నేనే కదా??

వాడి సైకిలు టైరు
ఊడ బెరికి
గోళీ సోడా గొంతులో
ఉచ్చబోసి
రొట్టె ముక్కను
దొంగిలించింది
నువ్వూ నేనే కదా??

నెత్త మీది గంతల
టోపీని పీకి
మూతి మీద మొలిచిన
గడ్డాన్ని అనుమానంగా
చూసి వాడి మొలలో
కత్తిరించబడ్డ చర్మానికి
కారంపూసి
వికటాట్టహాసం
చేసింది
నువ్వూ నేనే కదా??

కడుపులో దాగిన
శిశువును
మూడు చివుళ్ళ బళ్ళెంతో
ఊడ బెరికి.. ఎగరేసి..
పేగులు జంధ్యంగా
వేసుకున్నది
నువ్వూ నేనే కదా??

వాడి మెదడులో
ఆలోచనలను
హత్యచేసి
ప్రతీకారమే
పరమావధిగా
మానవత్వాన్ని
చెరిపేసి, మృగాన్ని
తట్టి లేపింది
నువ్వూ నేనే కదా??

ఈ రోజు చెప్పులకంటిన
నెత్తురులో
వాడితో పాటు
సగభాగం
నీది నాదీ కూడా..!

-కెక్యూబ్ వర్మ,
9493436277

This entry was posted in POEMS.

Comments are closed.