నమస్తే తెలంగాణ సీఎండీగా దామోదర్‌రావు

నమస్తే తెలంగాణ సీఎండీగా  డీ దామోదర్‌రావు  గారు బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.