నమస్తే తెలంగాణ పుట్టి రెండేళ్లు

తెలంగాణ కోసం ఒక పత్రిక పుట్టి రెండేళ్లు అవుతున్నది. నమస్తే తెలంగాణ సిబ్బందికి పోరుతెలంగాణ తరఫున సెకండ్ యానివర్సరీ డే శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ విముక్తి కోసం పనిచేస్తున్నందుకు.. థాంక్స్ టు లక్ష్మీరాజం గారు, విజయరాజం గారు, కట్టా శేఖర్ రెడ్డి సార్, అల్లం నారాయణ సార్, వేణుగోపాలస్వామి సార్, మార్కండేయ, సరస్వతి రమ అండ్ ఆల్ నమస్తే తెలంగాణ టీం. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని చాటుతున్న నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక రానున్న ఎన్నికల కాలంలోనూ పూర్తిస్థాయిలో తెలంగాణవాదాన్ని వినిపించాలని వేడుకుంటున్నం.  తెలంగాణ ముఖ్య వార్తలున్నప్పుడు మెయిన్ పేజీలో తెలంగాణ ప్రజల ద్రుష్టిలో చెత్తవార్తలయిన చంద్రబాబు, సీఎం కిరణ్,  వైఎస్ విజయ, షర్మిల  వార్తలు బ్యానర్ ఐటెంలు రావని (నమస్తే తెలంగాణ పత్రికను పైసలు పెట్టి కొంటున్న పాఠకులుగా)ఆశిస్తున్నం.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.