తెలంగాణ డ్రైవర్ కు జీతం ఎగ్గొట్టిన లగడపాటి

లగడపాటి సీమాంధ్ర పైత్యం తలకెక్కింది. తెలంగాణవాళ్లతో పనిచేయించుకుని జీతం ఎగ్గొడుతున్నడు..   మిస్టర్ లగడపాటి పనిచేయించుకుని జీతాలిచ్చుడు తెల్వదా నీకు.. కారుకు చిన్న గీత పడితే జీతం కట్ చేస్తనంటవట.. కొన్ని నెలల సంది జీతం ఇస్తలెవ్వట.. ఇదేం చీప్ మెంటాల్టీ నీది..  డ్రైవర్ గుండు రమేష్ ను తిట్టుడేంది? ఏ క్యారే లగడపాటి.. నువ్వేమైన ఫ్రీగా ఇస్తున్నవా జీతం.  ఇష్టంలేకుంటే జీతం ఇచ్చి పంపియ్యి.. నీ దగ్గర మాటలు పడుకుంట చేయాల్సిన అవసరం రమేష్ కు లేదు..

This entry was posted in TELANGANA NEWS, Top Stories, VIDEOS.

Comments are closed.