టీవీ9 నాజీలారా మీకోసం హిట్లరే వస్తడు

ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు యాజమాన్యం మొదట సబ్ ఎడిటర్లు, సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్ల  లిస్ట్ ఇవ్వమన్నది. మీరు సబ్ ఎడిటర్ , సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్  కాదు కదా అని మీకు నచ్చని తెలంగాణ జర్నలిస్టుల పేర్లు ఇచ్చిన్రు. తర్వాత కెమెరా మెన్ల లిస్ట్  ఇవ్వమనగానే మీరు కెమెరా మెన్లు కాదుకదా అని సప్పుడు చెయ్యకుండా కొందిరి పేర్లిమ్మని ఆ డిపార్ట్ మెంట్ హెడ్ కు చెప్పి తీసుకున్నరు. వీడియో ఎడిటర్ల పేర్లు ఇవ్వమనగానే మీరు వీడియో ఎడిటర్ కాదు కాబట్టి ఆ డిపార్ట్ మెంట్ లోనూ మీకు నచ్చనివారిని తీసివేయించిన్రు..  రేపు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ ల లిస్ట్.. అవుట్ పుట్ ల లిస్ట్  యాజమాన్యమే రెడీ చేసి మిమ్మల్ని వెళ్లగొడ్తది. నాడు హిట్లర్ సేనలు నాజీలే అందరి కోసం వచ్చారు. కానీ మీ చానల్ లో నాజీల కోసం హిట్లరే వస్తడు.

 

 

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.