టీవీ9, ఏబీఎన్‌ చానల్స్ బ్యాన్

తెలంగాణపై విషం కక్కిన టీవీ9, ఏబీఎన్‌ చానళ్ల ప్రసారాలను  తెలంగాణ ఎంఎస్‌వోలు పూర్తిగా నిలిపివేశారు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.