టీపై టీడీపీ వెనక్కి తగ్గినా కాంగ్రెస్ తగ్గదు : డిగ్గీ

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై టీడీపీ వెనక్కి తగ్గినా కాంగ్రెస్ పార్టీ తగ్గదని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్చార్జి దిగ్విజయ్ సింగ్ స్ఫష్టం చేశారు. తెలంగాణపై టీడీపీ లేఖ ఇచ్చిన విషయాన్ని దిగ్విజయ్ గుర్తు చేశారు. మాటపై నిలబడకపోవడం చంద్రబాబు నైజమేమో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటపై నిలబడుతుందని అన్నారు.

This entry was posted in TELANGANA NEWS.

Comments are closed.