టీఎన్ఎఫ్ జన్మధన్యమైంది

తెలంగాణ నెటిజన్స్ ఫోరం టీఎన్ఎఫ్ పనితీరును కేసీఆర్ కొనియాడిన్రు. పిల్లలు తెలంగాణ కోసం కష్ట పడుతున్నరని కితాబు ఇచ్చిన్రు.. కేసీఆర్ నోటివెంట టీఎన్ఎఫ్ పేరు రావడం ఇది రెండోసారి.. టీఎన్ఎఫ్ జన్మ ధన్యమైంది. టీఎన్ఎఫ్ సభ్యులు కీప్ రాకింగ్..

 

This entry was posted in TELANGANA MONAGALLU, TELANGANA NEWS.

One Response to టీఎన్ఎఫ్ జన్మధన్యమైంది

  1. satya rapelly says:

    thanks srinu anna