జీ గ్రూప్‌ వాళ్లకు జీతాలు పడ్డయి

హమ్మయ్య.. జీ 24 జర్నలిస్టులు హ్యాపీ..  సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం జీ ఎంప్లాయిస్‌ కు జీతాలు పడ్డయి.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.