విజయమ్మ దీక్ష మీద మన్నుబడ- చాలూ… ఇకచాలు. ధర్నాలు బంద్ పెట్టి.. దండుకట్టాల్సిందే!

చాలూ.. ఇకచాలు. శాంతియుత ఆందోళనలు ఇక ఆపేద్దం. కడప గూండాలు తెలంగాణపై పడి జలపై దాడి చేస్తున్నరు. మనం శాంతియుత ధర్నాలంటున్నం. ధర్నాలు. రాస్తారోకోలు ఇకచాలు. దెబ్బకు దెబ్బే సమాధానం. కొడితే కడప గూండాలకు వాళ్లబ్బలు గుర్తుకురావాలి. నిజాం కాలంలో తిరగబడితేనే రజాకార్లు తోకముడిచిన్రు. గుత్ఫలందుకొని మత్పరిస్తెనే పారిపోయిన్రు.ఇప్పుడూ అంతే తంతేనే వింటరు. వైెస్సార్ సీపీ పుండాకోరులను తన్ని తరిమేయాల్సిందే. ఆ కిరాయి గూండాలను తకొచ్చి నేతన్నలను కొ్ట్టిస్తున్నవ్. ఇందుకేనా నువ్వు దీక్ష చేసేది. నీ దీక్ష మీద మన్నుబడ. మా పోరగాళ్ల ఒళ్లు వాసిపోయింది. ఇటు పోలీసులు, అటు గూండాలు కిరాయి హంతకుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నరు.. కాంగ్రెస్ వైఎస్సార్ సీపీ వాళ్లను ఉతికి ఆరేయాల్సిందే. ఊరికిద్దరు దండుకట్టినా చాలు నా కొడుకులను ఉచ్చపోయించొచ్చు. హింసకు హింసే సమాధానం. రండీ రౌడీలపై దాడి చేద్దాం. తెలంగాణను కాపాడుకుందాం. ధర్నాలు బంద్ పెట్టి దండుకడుదాం. గూండాల గుండ్లు పగలకొడదాం.

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.