గుంటూరు గుంటది..

గుంటూరు గుంటది.. యమా యమా గుంటది.. అనే పాటిన్నరా.

మొన్న రజియా సుల్తానా.. నిన్న తారా చౌదరి.. ఇవాళ గోపీప్రియ. ఈ గుంటూరు గుంటలన్నీ మీడియాకు మాంచి మసాలా న్యూస్ అయినయ్.

This entry was posted in NATIONAL NEWS, Top Stories.

Comments are closed.