కిరణ్ రాజీనామాను ఆమోదించిన గవర్నర్

హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి పదవికి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి చేసిన రాజీనామాను గవర్నర్ నరసింహన్ ఆమోదించారు. రాజీనామా నివేదికను కేంద్రానికి పంపించారు. అపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని గవర్నర్ కిరణ్‌ను కోరారు.

This entry was posted in TELANGANA NEWS.

Comments are closed.