ఏబీఎన్ లో పెరిగిన జీతాలు

ఏబీఎన్ చానల్ లో జీతాలు పెరిగినయ్. రూ.వెయ్యి, మూడు వేలు, ఐదు వేల వరకు పెంచినట్టు సమాచారం. కొన్ని నెలలుగా  రెవెన్యూ లేనందున జీతాలు సమయానికి వస్తాయో రావో.. ఉద్యోగం ఉంటుందో ఉండదో అన్న భయంలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఈ హైక్ తో వాళ్ల ఎండీ ఎంతో హైట్ లో కనిపిస్తున్నడట. ఏబీఎన్ లో ఆర్.కె ఇంతవరకు ఒక్క జర్నలిస్టును కూడా ఉద్యోగంలోంచి తొలగించలేదు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.