ఏపీఎన్జీవోల సభను కవర్ చేసిన ఉద్యోగులకు నజరాన

నరనరాన సమైక్యవాదం జీర్ణించుకుపోయిన  ఎన్టీవీ చౌదరి ఏపీఎన్జీవోల సభను కవర్ చేసినవారికి, వార్తలు రాసినవారికి 5వేలు నజరానా ఇచ్చిన్రు.

 

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

One Response to ఏపీఎన్జీవోల సభను కవర్ చేసిన ఉద్యోగులకు నజరాన

  1. chandu says:

    villa lagulu lage roju dhaggaralone vunadhi