ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్లకు బాకా కొడుతున్న ఎంఐఎం

ఎంఐఎం నేతలు ఏ రోటికాడి పాట ఆ రోటికాడనే పాడుతున్నరు. టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబుకు.. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ కు.. ఇప్పుడు కేసీఆర్ కు బాకా కొడుతున్నరు.

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.