ఎన్బీఏ గైడ్ లైన్స్ పాటించని మీడియాపై చర్యలు తీసుకుంటం

ఎన్బీఏ గైడ్ లైన్స్ పాటించని మీడియాపై చర్యలు తీసుకుంటమని ఇంచార్జ్ డీజీపీ ప్రసాదరావు అన్నరు. హింసను ప్రేరేపించే చానళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటమని ప్రసాదరావు హెచ్చరించిన్రు.  NBA గైడ్‌లైన్స్‌ పాటించని ఛానళ్లను పరిశీలిస్తున్నం.
రికార్డెడ్‌ ఎవిడెన్స్‌ ఉన్న చానళ్లపై చర్యలపై సమీక్షిస్తున్నమని  ప్రసాదరావు  తెలిపిన్రు.

ఇప్పుడు దినేష్ రెడ్డి ఉండుంటే బొత్స ఆస్తులు ఒక్కటి కూడా మిగలకపోవు.. ఏదేమైనా బొత్స లక్కీ..

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU.

Comments are closed.