ఎన్టీవీలో పీఎఫ్ అమౌంట్ మొత్తం కోసేస్తున్నరు

ఎన్టీవీలో జర్నలిస్టుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మొత్తం కోసేస్తు్నరు. సగం ఉద్యోగి నుంచి కట్ చేసి.. మిగతా సగం కలపాల్సిన యాజమాన్యం పీఎఫ్ అమౌంట్ మొత్తం ఉద్యోగుల జీతం నుంచి కట్ చేస్తున్నరట. మేడే సాక్షిగా తమ సంస్థలో కార్మికచట్టాలు ఉల్లంఘించబడుతున్నయని ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నరు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.