ఇప్పుడు రిస్క్ చేయకుంటే మనకు మిగిలేది రస్కే !

ఆ సారుకు మన కష్టాలు తెలుసు.. ఈ సారు సంఘం కోసమైనా మనకోసం మాట్లాడుతడు. ఆ అన్న పాజిటివ్ గానే మాట్లాడిండు. మనకు అక్రిడేషన్లు వస్తయని తడిగుడ్డ వేసుకుంటే మనకేం రావు. ఏ సంఘాన్ని నమ్ముకున్నా మనకు న్యాయం జరగదు. మొన్న సీఎం ముందు డెస్క్ వాళ్లకెందుకు అక్రిడేషన్లని మన ప్రియతమ నేతలే అన్నరట. ఇంకావాళ్లను నమ్ముకుంటే మన బతుకులింతే. ఇవ్వాళ, రేపు వేరేవారి కోసం ఎవరూ పోరాడరు. ఎవరి పోరాటం వారే చేసుకోవాలి.  సంఘాలను పక్కనపెడదాం.. సంఘటితంగా పోరాడుదాం.. మనకున్న సంఖ్యాబలం.. ఏ  డిపార్ట్ మెంట్ కు లేదు. అవసరమైతే ప్రెస్ అకాడమీ ముందు టెంట్ వేద్దాం.. షిఫ్టులవారీగా ధర్నా చేద్దాం.. ఇప్పటికైనా మనం రిస్క్ తీసుకొని పోరాడకుంటే మనకు మిగిలేది చాయల ముంచుకుని తినే రస్కే..

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.