ఇదేం నీతి సారూ..

 

సీమాంధ్రలో శాంతియుతంగా ఆందోళన జరుగుతుంటే వాళ్ల మీద రబ్బర్ బుల్లెట్లు పేల్చమంటారా? అని  డీజీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన్రు.. మా దగ్గర ఏదైనా ఉద్యమనాకి పిలుపునిస్తే ఇండ్లళ్లో ఉన్న తండ్రులను, పిల్లలకు అన్నం తినిపిస్తున్న తల్లులను, చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేసిన్రు.. బైండోవర్లు చేసిన్రు. జైళ్లకు పంపించిన్రు. లాఠీలుతో కొట్టిన్రు. మా మీద తూటాలను పేల్చిన్రు. మహిళల హాస్టళ్లలోకి చొరబడి విద్యార్థులను కొట్టిన్రు. సీమాంధ్రలో మాత్రం మీ పోలీసుల కళ్లముందే జాతీయనేతల విగ్రహాలను తగులబెడుతుంటే గుడ్లప్పగించి చూస్తున్నరు. ఇంత విధ్వసం జరుగుతుంటే డీజీపీగారు మాత్రం ప్రశాతంగా ఆందోళనలు జరుగుతున్నయని చెప్తున్నరు. ఇదేం నీతి సారూ..

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories, VIDEOS.

Comments are closed.