ఆల్ ద బెస్ట్

ప్రెస్ క్లబ్ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న తెలంగాణ జర్నలిస్టులందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. పోయిన సంవత్సరం పోటీచేసి.. ప్రస్తుతం బరిలో ఉన్న రాజమౌళిచారి, కంబాలపల్లి క్రిష్ణపై మెంబర్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది. శైలేష్ రెడ్డి నడిపిస్తున్న  ప్యానల్ కు, మిగతా తెలంగాణ జర్నలిస్టులందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్.

విజయోస్తు..

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.