ఆంధ్రోళ్ల కుట్రలకు తలొగ్గిన కేంద్రం.. యూటీ అనకుండానే యూటీగా మార్చే యత్నం

ఆర్టిఫిషల్ స్ట్రగుల్ కు యూపీఏ సర్కార్ తలొగ్గింది. ఆంధ్రోళ్ల కుట్రలు 100శాతం ఫలించినయి.. హైదరాబాద్ పై తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునేందుకు అన్నంతపనీ చేసిన్రు సీమాంధ్రులు..

హైదరాబాద్‌లో పాలన గవర్నర్ లేదా కేంద్ర పరిధిలో ఉంటుందని కాంగ్రెస్ రాష్ట్రవ్యవహారాల ఇన్‌చార్జీ దిగ్విజయ్ చెప్పిన్రు. మీదికెళ్లి హైదరాబాద్ యూటీ కాదని అన్నడు.  హైదరాబాద్ పాలన గవర్నర్ చేతిలోనో కేంద్రం చేతిలోనో ఉంటే దాన్ని కేంద్రపాలితప్రాంతమనే అంటరు డిగ్గీ.. యూటీ అన్న పదం వాడకుండానే మా గొంతుపై మెత్తని కత్తిపెట్టి కోస్తున్నవు.  మర్డర్ అంటే ఏంది కత్తితో పొడిచి చంపుడంటే ఏంది.. మర్డర్ పదాన్ని వాడకుండా కత్తితో పొడిచారని వాడితే చచ్చినోడు బతికివస్తడా? యూటీ  అంటే హైదరాబాద్ ను కేంద్రం చేతిలో పెడితే తెలంగాణకు జరిగే నష్టం ఆగుతుందా?

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.