ఆంధ్రజ్యోతి డబుల్ గేమ్

తెలంగాణలో ఓ హెడ్డింగ్.. సీమాంధ్రలో మరొక హెడ్డింగ్.. ఇక్కడకు తెలంగాణకు జై.. సీమాంధ్రలో సమైక్యాంధ్రకు జై ,  తెలంగాణకు నై.. అంతా డబుల్ స్టాండే.. వాళ్లు నిర్వహించిన సర్వే కూడా తెలంగాణ ఎడిషన్ లో తెలంగాణకు మాత్రమే అని పెట్టి.. సీమాంధ్రలో హైదరాబాద్ ఎవరిదని పెట్టిన్రు.. ఎందుకు మీకీ డబుల్ స్టిండ్.. రాష్ట్రం విడిపోతే సీమాంధ్ర, తెలంగాణ వేర్వేరు ఇవ్వొచ్చుగదా..

This entry was posted in CRIME NEWS.

Comments are closed.