అన్నివారాలెందుకు దాదా?

తెలంగాణ డ్రాప్ట్ బిల్లుపై రాష్ట్రపతి సంతకం చేసిన్రు. రాష్ట్రపతి కార్యాలయం కార్యదర్శి తెలంగాణ బిల్లును సీఎస్ కు పంపించిన్రు. కానీ అసెంబ్లీలో చర్చకు ఆరువారాలు టైం ఇచ్చిన్రు.  అంత సమయమంటే వింటర్ సెషన్స్ లో బిల్లు వచ్చే సూచనలు కనిపించడంలేదు. దీనికోసం స్పెషల్ సెషన్స్ పెడ్తమంటున్నప్పటికీ అనుమానం వెంటాడుతున్నది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ తో తెలంగాణ ప్రజలకున్న అనుమానాలు అలాంటివి.. అయినా ఏ  మూడురోజులో, ఐదురోజులో గడువు ఇవ్వక ఆరువారాలు ఎందుకిచ్చారు ప్రణబ్ జీ..

This entry was posted in TELANGANA NEWS, Top Stories.

Comments are closed.