అడ్వకేట్ల సంఖ్యపై చర్చకు సిద్ధం : కేసీఆర్

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్‌లో ఉండేది 10 నుంచి 15 వేల మంది అడ్వకేట్లు మాత్రమే అని కేసీఆర్ తెలిపారు. అడ్వకేట్ల మీద ఎలాంటి చర్చకైనా సిద్ధమేని చెప్పారు. ఇక్కడ 1919లో నిజాంకాలంలో హైకోర్టు ఏర్పడద్దని గుర్తు చేశారు. మీకు 1954లో గుంటూరులో హైకోర్టు ఏర్పడద్దని తెలిపారు. హైదరాబాద్ హైకోర్టులో ఆంధ్ర అడ్వకేట్లు ఉన్నది 3 వేల నుంచి 4 వేలు మాత్రమే అని తెలిపారు. కిరణ్‌కు జ్ఞానం లేక తాను మాట్లాడింది హాస్యాస్పదం అంటారు.. కావాలంటే హైకోర్టుకు సంబంధించిన వివరాలను పూర్తిగా సీఎంకు ఇవ్వడానికి సిద్ధమని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. కిరణ్ ఎవరిని భయపెట్టడానికి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ప్రశ్నించారు.

This entry was posted in TELANGANA NEWS.

Comments are closed.