అగ్ని-4 క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం

ఒడిషా: ఒడిషాలోని వీలర్ ఐలాండ్ నుంచి అగ్ని-4 క్షిపణిని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. 4వేల కి.మీ.ల పరిధిలోని లక్ష్యాలను ఛేదించేగలిగే సామర్ధ్యాన్ని ఈ క్షిపణి కలిగిఉంది

This entry was posted in NATIONAL NEWS.

Comments are closed.