అంత పైత్యం ఎందుకు మీకు?

టూరింగ్ టాకీస్‌ ల పాత సీన్మాలను చూసేటోళ్లు.. బిత్తర చూపులు చూసేటోళ్లు..  పాశి కల్లు తాగేటోళ్లు.. చదువు రానోళ్లు.. లంగోటి కట్టుకునేటోనికి ల్యాప్‌ట్యాప్‌ ఇస్తే మడిశి ఏన్నో పెట్టుకున్నట్లు.. మరి ఈ ఎమ్మెల్యేలు ల్యాప్ టాప్ లను  ఏంచేసుకుంటరో.. ఏడ అమ్ముకుంటరో వాళ్లకే తెల్వాలె గని. ఇగ వియ్యంగనే తాగుబోతోనికి తొక్కుపచ్చడ దొరికినట్టు సంకలళ్ల పెట్టుకునైతే పోయిర్రు.

పైన రాసిన పదాలన్నీ టీవీ9  పైత్యానికి నిదర్శనం.. తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలను పట్టుకొని ఇష్టమున్నట్టు రాసిన్రు.

 

 

This entry was posted in CRIME NEWS, MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.